روز هفتم محرم

مهمترین اتفاقات روز هفتم محرم  به شرح زیر است :

۱ – حضرت موسی به نبوت مبعوث شد.

موسی بن عمران بن یصر بن قاهث بن لاوی بن یعقوب (علیه السلام) با اهل و عیال و اموال خود از مدین خارج و رهسپار مصر می گردید شبی در بیابان سینا پیاده شدند و هوا سرد بود به فکر آتش افتاد موسی از دور نوری مشاهده کرد به خیال اینکه آتش است عصا را بدست گرفته به طرف (طور) نور آمد شاید آتش تهیه کند.

خطاب رسید انّی انا ربّک فاخلع نعلیک انّک بالوادالمقدس طوی وانا اخترتک فاستمع لما یوحی (طه ۹ – الی آخر ۳۶).موسی ، من پروردگار تو هستم کفشت را از پای بیرون آر زیرا در مکان مقدسی قرار گرفتی من ترا به پیغمبری برگزیدم پس بشنو آنچه وحی می شود البته نیست غیر از من معبود بحقّ پس مرا عبادت کن و نماز برپادار (و دو معجزه به موسی عنایت شد).

۲ - بستن آب بروی اهلبیت امام حسین علیه السلام

امروز از ابن زیاد ملعون به عمر بن سعد نامه رسید باین مضمون : یابن سعد میان حسین و آب فرات حائل شو و کار را برایشان تنگ بگیر و نگذار یک قطره آب بنوشند چنانکه به عثمان کردند، ابن سعد همان وقت عمر و بن حجاج را با پانصد سوار بر شریعه موکّل گرداند.

عطش بر امام و اصحاب کرام غالب شد برادرش عباس را خواند و با سی نفر فارس و بیست پیاده شبانه با بیست مشک به طلب آب فرستاد عمروبن حجاج سر کرده موکلین آب صیحه زد شما کیستید نافع جواب داد منم پسر عموی تو آمدم بیاشامم گفت بخور گوارا باد. نافع گفت وای بر تو می گوئی من آب بخورم حسین و اهلبیتش تشنه بمیرند عمرو گفت راست گفتی اما به ما دستور داده اند مانع شویم نافع باصحاب صیحه زد داخل فرات شوید و عمرو هم صیحه زد مانع شوید و بجنگید عده ای از اصحاب جنگ می کردند و عده ای مشکها را پر می نمودند و کسی از اصحاب امام کشته نشد و آب را به خیام رساندند و اهلبیت آب خوردند.

برگرفته از کتاب حوادث الایام نوشته سید مهدی مرعشی نجفی

 


پاسخ دهید

دیدگاه شما


× یک = 8